Միջին խումբ

Միջին խումբ

3-5 տարեկան երեխաների գործունեության կազմակերպման ծրագրի բովանդակությունըներառում է այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք բավարարում են այդ տարիքային խմբի զարգացման եւ կրթական պետական չափորոշիչների եւ նախադպրոցական կրթության պահանջները:

Այս խմբում դասերը ևս խաղային են` 15-20 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրում խոսքի զարգացում, թվաբանություն, երգեցողություն, կերպարվեստ, էկոլոգիական դաստիարակություն: