Կրտսեր խումբ

Կրտսեր խումբ

Սիվանայի կրտսեր խումբ կարող են հաճախել 1-3 տարեկան երեխաները: Այս խմբում պարապմունքները խաղային են: Հիմնական շետը դրված է խոսքի զարգացման , մանր մոտորիկայի զարգացման, շարժումների կորդինացման և թիմային աշխատանքի հմտությունների զարգացմանը